Als filosoof ontwikkel ik nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten. Investeren in individuele en collectieve denkkracht is mijn voornaamste drijfveer, en het is op dit moment urgenter dan ooit. Ik laat me inspireren door de ideeën uit de filosofie om de wereld van nu, onze plaats daarin en ons persoonlijk leven beter te begrijpen. Ik doe dat als docent (Universiteit van Amsterdam), als programmamaker (Rode Hoed, omroep Human), als trainer (Denkacademie) en als schrijver. In april 2017 is mijn essay Mensen maken; nieuw licht op opvoeden verschenen. (Korte impressie hier en hier)

Op dit moment werk ik samen met Michael Sandel en Omroep Human aan het programma What's the Right Thing to Do? (en het vervolg daarop). Daarnaast doe ik academisch onderzoek naar de ontwikkeling van publieke opinie.

Tot voor kort was ik hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Vanuit die positie heb ik vele nieuwe projecten (mede) ontwikkeld, waaronder de Maand en de Nacht van de Filosofie, Stand-up Philosophy, de Denker des Vaderlands, en de G8 van de Filosofie. Deze journalistieke doorvertaling van de grootste denkers en hun belangrijkste ideeën vormt de basis van de publieksfilosofie, die vrijwel nergens zo succesvol is als in Nederland.